Nov 13, 2018 11:23 UTC
  • מכירות חברות הטכנולוגיה מגיעות ליותר מ-20 מלירד דולר

עוזר הנשיא לענייני מדע וטכנולוגיה סורינה סטארי אמר כי מכירות חברות הטכנולוגיה באיראן יגיעו עד סוף השנה ליותר מ-20 מלירד דולר.

עוזר הנשיא ציין כי באיראן נמצאות 3700 חברות המתמחות בתחומי הטכנולוגיה השונים, וקבע כי בשנה שעברה הסתכמו מכירות החברות האלה ביותר מעשרה מלירד דולר, תוך הדגשה כי הממשלה עושה להגברת היצוא של החברות האלה.

 

תגיות

תגובות