Nov 13, 2018 11:25 UTC
  • האמברגו יוביל להסתפקות בתחום התעשיות ההגנתיות

שר ההגנה אלוף אמיר חאתמי אמר כי האמברגו האמריקני יביא להגברת הסתמכות על היכולות האיראניות ולהשיג הסתפקות בתחום התעשיות ההגנתיות, לאור הניסיון העשיר בהתמודד עם האמברגו והסנקציות.

שר ההגנה ציין ליצור 100% מהצרכים ההגנתיים עלידי המומחים האיראנים, וקבע כי עד סוף השנה הפרסית יוצגו השגים טובים בחיל הים, מבסגרת שיתוף הפעולה עם האוניברסיטאות ומשרד התקשורת.

 

תגיות

תגובות