Nov 17, 2018 10:36 UTC
  • הבנק המרכזי באיראן נוקט צעדים להחזרת מטבע חוץ

נגיד הבנק המרכזי באיראן עבדולנאסר הימאטי הודיע על הקלות ליצונאים במטרה למשוך מטבע חוץ לאוצר המדינה. לפי ההערכות יצוא הסחורות אמור להגיע ל- 47 מלירד דולר השנה. נגיד הבנק המרכזי אמר כי היצוא הוא האמצעי הטוב, להחזרת מטבע החוץ והגברת הצמיחה הכלכלית והזדמנויות העבודה

נגיד הבנק המרכזי באיראן עבדולנאסר הימאטי ציין כי ההקלות סוכמו במהלך התייעצויות עם היזמים ואנשי העסקים האיראנים.

 

תגיות

תגובות