Nov 18, 2018 11:24 UTC
  • מועצת השורא דנה בהבראת המשק

מועצת השורא האיסלאמית התכנסה היום לישיבה סגורה לדון על נושאים ציבוריים במטרה לשפר את רמת החיים של האזרחים. חברי מועצת השורא אסדאללה עבאסי אמר כי הדיונים נסובו בין היתר על הדרכים להבראת המשק, והעלאת המשכורות של הפקידים. בדיון נכחו ראש ארגון התכנון והאוצר, בנוסף לכמה נציגים ממשלתיים ויועצים ומומחים במרכז המחקרים של מועצת השורא.

 

 

 

 

 

תגיות

תגובות