Dec 06, 2018 11:26 UTC
  • רוחאני: איראן לא תסכים לכל מו

הנשיא חסן רוחאני קבע כי איראן לא תסכים לכל מו"מ על יכולתיה ההגנתיות. הנשיא חסן רוחאני הוסיף בנאום שנשא בעיר סימנאן כי לאירופים נמסר כי זו היא העמדה האיראנית שלא יהיה דיון עליה, תוך הדגשה כי היכולת ההגנתית של איראן שנבנתה במהלך 5 השנים האחרונות שווה לפיתוח שנמשך 12 שנים.

תגיות

תגובות