Dec 09, 2018 12:09 UTC
  • איראן ורוסיה דנו בהגברת שיתוף הפעולה הפרלנטרי

איראן ורוסיה סיכמו בתום הדיונים של אגודת הידידות הפרלמנטרית האיראנית-הרוסית בראשותם של רמדאן סבחניפר ואליאס אומחנוף להגביר את שיתוף הפעולה הדו צדדי בתחומים השונים.

סבחניפר ציין במהלך הדיונים שהתקיימו במוסקבה לניסיונות של אוייבי איראן ורוסיה למנוע ולעכב את שיתוף הפעולה ביניהן, וקבע כי האסטרטגיה המשותפת של שתי המדינות השפיעה חיובית על המשברים האזוריים וההתמודדות עם ארגוני הטרור.

 

תגיות

תגובות