Dec 16, 2018 11:18 UTC
  • ג'הנגירי קרא להגברת שיתוף הפעולה עם הודו

סגן הנשיא אישחק ג'הנגירי קרא להגברת שיתוף הפעולה עם הודו והוסיף שיש לגייס את כל המשאבים לפיתוח הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות בכל התחומים. סגן הנשיא אמר את הדברים במהלך קבלת פנים שערך לשגריר הודו בטהראן עלי ג'אקני וקבע כי לשיתוף הפעולה בין שתי המדינות השפעה חיובית על היציבות באזור, כאשר נוצרת אווירה מעודדת לשיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי.

 

 

 

 

 

תגיות

תגובות