Dec 16, 2018 11:22 UTC
  • רוחאני קרא להגברת הטיפול באי קיש

הנשיא חסן רוחאני ציין לחשיבות המעמד של אי קיש כחולייה מקשרת עם המדינות השכנות ומדינות העולם בכל הבחינות ובעיקר המדעית והכלכלית. הנשיא רוחאני אמר במהלך קבלת פנים ליו"ר START UP החדש ע'ולם חוסיין מוזאפרי שיש להתמקד בפיתוח האוניברסיטאות, ולסייע לחברות החדשות באזור קיש של הסחר החופשי, בנוסף לטיפול בתשתיות ובעיקר המים, החשמל, נמל התעופה והמזח.

 

 

 

 

 

תגיות

תגובות