Dec 16, 2018 11:35 UTC
  • שר החוץ זריף בדוחא: טילים איראנים לא ניתנים למו

שר החוץ זריף הבהיר בדוחא בירתה של קטר כי אם ארה"ב רוצה לדבר עם איראן צריכה להיות לשיחה מטרה מסוימת וכרגע אין מטרה כזו.

שר החוץ זריף: אין קשר בין הטילים שלנו ובין החלטה 2231

שר החוץ זריף הדגיש כי אין לאיראן שום ראש גרעיני כדי ליצר טיל לשיגורו.

שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף השתתף בכנס בינלאומי בדוחא וביקר את פעולותיה של ממשלת ארה"ב כלפי איראן והדגיש כי נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ קיבל החלטה, מטעמים שלו, לפרוש מהסכם הגרעין ואם רוצה עכשיו לדבר עם איראן, צריכה להיות מטרה מסוימת לשיחות. השר זריף רמז למפגשו של טראמפ עם מנהיג צפון קוריאה ואמר כי "אין לנו רצון להיפגש רק בשביל צילום דואלי וחתימה על מסמך בן שני עמודים".

שר החוץ זריף שהשתתף בכנס דוחה Doha Forum 2018 )) היה אורח ראשון בישיבת שאלות בשולי הכנס.

שר החוץ זריף דחה על הסף את שאלתה של המגישה על מה שכינתה "התערבותה של איראן במדינות האזור" והדגיש כי זו ארה"ב שמתערבת בנושאים של האזור. הוא הדגיש כי אנחנו חלק מהאזור ולא באנו כמו האמריקנים מחוץ. התשובה של שר החוץ זכתה למחאת כפיים של הנוכחים.

השר זריף ענה לשאלה אחרת על נוכחותה של איראן במדינות האזור והדגיש כי "בכל מקום שיש לנו כוחות או יועצים צבאיים, זה קרה אחרי הזמנתה של המדינה המארחת". הוא שאל שאלה רטורית בחזרה "האם ארה"ב יכולה לטעון טענה כזו".

שר החוץ זריף: אין קשר בין הטילים שלנו ובין החלטה 2231

השר זריף דחה את ההאשמות של ארה"ב נגד איראן בדבר הפרת החלטה 2231 על ידי ניסוי טיל בליסטי והבהיר כי "הטילים של איראן הם הגנתיים". השר השיב אש בחזרה והזכיר כי ארה"ב עצמה הפירה את החלטה 2231 עם פרישתה מהסכם הגרעין, לכן אין לה זכות לדבר על ההחלטה.

השר זריף הבהיר כי החלטה 2231 של האו"ם לא מונעת מאיראן לערוך ניסוי טילים. לפי השר זריף, ההחלטה מונעת רק ניסויים של טילים שיכולים לשאת ראשים גרעניים. השר הוסיף כי לפי הסכם הגרעין ולפי החלטה 2231 של מועצה"ב של האו"ם איראן לא שואפת לנשק גרעיני, והוסיף כי, על כן, אין לאיראן ראשים גרעיניים שתרצה ליצר טילים לשאת אותם. פירוש הדבר, לפי שר החוץ זריף, הוא כי הטילים שאנחנו עושים עליהם ניסוי, אין להם כול קשר להחלטה 2231 של מועצת הביטחון של האו"ם.

 

תגיות

תגובות