Jan 11, 2019 09:33 UTC
  • שר הנפט נפגש עם הנשיא ורה

נשיא עיראק ברהם סאלח קיבל את פני שר הנפט ביז'ן זנגנה ודן עמו על הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות. בהודעה של לשכת הנשיאות בעיראק נאמר כי שני הצדדים נחושים להדק את הקשרים ולהגביר את שיתוף הפעולה, במטרה לחזק את היציבות המדינית והכלכלית באזור.

שר הנפט ביז'ן זנגנה נועד גם עם רה"מ העיראקית עאדל עבדולמהדי ודן עמו על הגברת שיתוף הפעולה בתחומי הנפט והגז כאשר הדגיש נכונות איראן לספק אנרגיה לעיראק.

 

תגיות

תגובות