Jan 11, 2019 09:35 UTC
  • ג'אברי אנסרי מקיים דיונים במוסקווה

עוזר שר החוץ חוסיין ג'אברי אנסארי קיים דיונים במוסקווה עם שליחו של נשיא רוסיה למזה"ת וצפון אפריקה מיכאיל בוגדנוב. הדיונים נסובו על המצב וההתפתחויות בסוריה, תימן, לוב, סודן, והשטחים הפלסטינים הכבושים.

 עוזר שר החוץ חוסיין ג'אברי אנסארי קיים דיונים גם עם עוזר שר החוץ של רוסיה סירגיי ורשינין על הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומים השונים.

 

תגיות

תגובות