Jan 12, 2019 11:08 UTC
  • היום השני של התרגילים האוויריים: מטוסי סוחי 24 השמידו מטרות בדיקנות עליונה

מטוסי הקרב מסוג סוחי 24 השמידו מטרות קרקעיות של האויב הפוטנציאלי כשעשו שימוש בטילי 25 – KH המפותחים, זאת במסגרת התרגילים האווירים תחת השם "לוחמי הברית הקדושה" המיועדים להגברת היכולות ההגנתיות של חיל האוויר האיראני.

הדובר בשם התרגילים הבהיר כי במהלך השלב הביצועי של היום השני, מטוסי הקרב סוחי 24 השמידו במדויקות עליונה תוך היעלמלות מהמכמ"ם של האויב.

 

תגיות

תגובות