Jan 15, 2019 10:36 UTC

השר לתקשורת וטכנולוגיה האנפורמציה באיראן מוחמד ג'וואד אזרי צ'הרמי אמר כי הלווין "פיאם" ששוגר לחלל עבר בהצלחה את שני שלבי השיגור אך לא עמד בשלב השלישי, שהיה אמור להציב את הלוויין במסלולו.

 שר התקשורת הדגיש כי עם זאת, הלוויין "דוסטי" (ידידות ) ישוגר לחלל בקרוב לעקוב אחרי מזג האוויר, החקלאות, מי התהום והיערות. בבניית הלוויין "פיאם" השתתפו ארבע פקולטות באוניברסיטת אמיר כביר.

 

תגיות

תגובות