Mar 21, 2019 12:44 UTC
  • משרד החוץ: שוחררו 4 מאנשי משמר הגבול שהיו שבויים בגבול עם פקיסטן

הדובר בשם משרד החוץ בהראם קאסמי הכריז על שיחרורם של ארבעה מלוחמי משמר הגבול שהיו שבויים על ידי ארגון הטרור המכנוה (צבא הצדק -"ג'ייש אל עדאלה") באיזור מיר ג'אווה בגבול עם פקיסטן.

קאסמי הדגיש את הערכת איראן לממשלה והצבא הפקיסטנים על מאמציהם הממושכים שהובילו לשיחרורם של אנשי משמר הגבול והביע תקווה שהאחרים שנשארו שבויים ישוחררו בהקדם ויחזרו למדינה.

 

תגיות

תגובות