Mar 26, 2019 09:58 UTC
  • איראן קוראת להפסקת התקפנות ושפיכות הדמים בתימן

משרד החוץ האיראני גינה את התקפנות הסעודית על תימן וקרא להפסיק תכף ומייד את המלחמה ושפיכות הדמים. בהודעה של משרד החוץ נאמר כי עם תום השנה הרביעות,

 לתקפנות הסעודית על תימן, 24 מליון תימנים, כפי שמאשרים אגרונים בינ"ל, זקוקים לסיוע דחוף, כאשר יותר מ-15 מליון סובלים מחוסר תזונה שמשפיע על בריאותם כולל מליוני ילדים שהגיעו אל סף מוות בגלל רעב.

עוד נאמר בהודעת משרד החוץ כי על בסיס מדיניותה העקרונית להשיג פתרון מדיני בתימן, מה נכלל ביוזמה האיראנית, המורכבת מארבעה סעיפים, איראן תומכת בהפסקת האש, הסרת המצור הכלכלי, המוטל על העם התימני, והשקת דיאלוג בין הגורמים התימנים להשיג הבנות שיקלו על העם התימני.

 

תגיות

תגובות