Apr 23, 2019 10:13 UTC
  • יריד הספרים הבינ

יריד הספרים הבינ"ל 32 נפתח היום בטהרן בנוכחותו של שר ההשכלה האסלמית, שר ההשכלה הסיני בנוסף לשגרירי ונספחי ההשכלה של המדינות השונות בטהרן. יו"ר יריד הספרים מוחסן ג'ואדי אמר כי ניתן לראות בפתיחת היריד, הזדמנות להידוק והגברת הקשרים הידידותיים, בין איראן והמדינות השונות.

  

תגיות

תגובות