Apr 23, 2019 10:17 UTC
  • הצעה להגברת הסחר החופשי עם פקיסטן

ראש לשכת התעשייה, המסחר והחקלאות באיראן, מסעוד ח'ונסארי, קיים דיונים עם ראש ממשלת פקיסטן, עומראן חאן, על הדרכים להגברת הפעילות הפיננסית,

 כמתחייב מהקשרים ההיסטוריים והתרבותיים בין שני העמים. ח'נסארי ציין לאפשרות הגברת חילופי הסחר, לאור היכולות והאוצרות של שתי המדינות, בעיקר, על רקע האמברגו האמריקני נגד איראן, שיוצר הזדמנות, להגברת הקשרים הכלכליים עם המדינות השכנות והידידות.

 

תגיות

תגובות