Apr 24, 2019 10:50 UTC
  • הנשיא רוחאני:

הנשיא חסן רוחאני התייחס להחלטה האמריקנית לבטל את הפטור שקיבלו מדינות מסוימות מעיצומים על קניית נפט איראני, והדגיש כי"אנחנו מוכנים לחדש את המשא ומתן אם ארה"ב תסיר את הסנקציות ותתנצל"

הנשיא רוחאני הוסיף, "תמיד היינו אנשי משא ודיפלומטיה, כמו שאנחנו אנשי מלחמה והגנה. משא ומתן אפשרי רק אם כל הסנקציות עלינו יוסרו, ואם ארצות הברית תתנצל על מעשיהם הלא חוקיים ויהיה כבוד הדדי בינינו".

 

תגיות

תגובות