Jul 15, 2016 09:18 UTC
  • מוגריני:  האיחוד האירופי ימשיך לתמוך בהסכם הגרעין

שרת החוץ של האיחוד האירופי פדריקה מוגריני פרסמה הודעה ביום השנה הראשון לחתימת הסכם הגרעין בין אירן ושש המעצמות כאשר הביעה שביעות רצון מחתימת ההסכם שהוכיח שניתן באמצעות דיאלוג מדיני לישב כל משבר .

שרת החוץ של האיחוד האירופי פדריקה מוגריני הוסיפה כי האיחוד האירופי ימשיך לתמוך בהסכם ההסטורי ובהחלטת מועצת הבטחון 2231. מוגריני אמרה עוד כי התחייבות הצדדים למלא אחרי ההסכם מגבירה את האמון ומשפרת את היחסים בין האיחוד לאירן תוך קריאה לבנקים והיזמים להשתתף בהשקעות השונות באירן.

תגיות

תגובות