• הצילומים הראשונים ממקום שבו נפלו חלל שבעה איראנים בבסיס טי-4 (T-4)
תגובות