Jun 03, 2018 03:24 UTC
  • סוריה:

שר החוץ הסורי וליד אל-מועלם אמר כי "הטענות של ישראל בדבר קיומם של בסיסי קבע איראניים בסוריה הן שקר מוחלט וחסרות בסיס.

איראן נמצאת בסוריה מתוקף הזמנת הממשלה, בניגוד לנוכחות הלא-חוקית של האמריקנים והטורקים". אל-מועלם אמר עוד כי על הכוחות האמריקניים לסגת מבסיס א-תנף שבדרום סוריה וכי דמשק לא הייתה מעורבת בדיונים בנוגע לאזור. אל-מועלם הוסיף כי "אנו אסירי תודה להנהגה האיראנית ולעם האיראני על עמידתם לצד סוריה נגד הטרור".

תגיות

תגובות