Jul 11, 2018 07:45 UTC
  • מצרים: מיזמים כלכליים בצפון סיני, לפתרון המשבר ההומניטארי והכלכלי ברצועת עזה

עיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" ציטט מקורות מדיניים במצרים כי המדינה החלה בביצוע פעולות הכנה לקראת הוצאתם לפועל של מיזמים כלכליים בצפון סיני, כחלק מהבנות אמריקאיות-מצריות לפתרון המשבר ההומניטארי והכלכלי ברצועת עזה.

לפי הדיווח, צבא מצרים החל בימים האחרונים בגידור שטח באזור שדה התעופה ואזור התעשייה הישן באל-עריש בו מיועדים לקום המיזמים. כמו-כן פינה הצבא את תושבי האזור, הרס מבנים ושטחים חקלאיים והחל בהכשרת השטח עבור המיזמים החדשים.

 

תגיות

תגובות