Jul 31, 2018 08:37 UTC
  • דיווח בלבנון: ישראל הפסיקה את העבודות על גדר הגבול

כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי ישראל הפסיקה את העבודות לאורך גדר הגבול בעקבות דרישת הצבא הלבנוני.

הצבא הלבנוני פנה לכוח יוניפי"ל המוצב בדרום המדינה בדרישה שישראל תפסיק את העבודות לאורך הגדר המקבילה לכפר כילא. זאת בגין כי הכוחות שעובדים על הגדר חצו את הגבול לתוך לבנון. לפי הדיווחים, כוחות יוניפי"ל מפקחים על ההתפתחויות באזור.

 

תגיות

תגובות