Aug 19, 2018 10:36 UTC
  • מזכ

מזכ"ל החיזבאללה בלבנון סייד חסן נסראללה קיבל משלחת של אנסאראללה התימנית בראשותו של הדובר בשם התנועה כאשר נסקרו ההתרחשויות בתימן בצל התקפנות הסעודית והמצור המרושע המוטל על העם התימני.

אנשי המשלחת העבירו למזכ"ל החיזבאללה סייד חסן נסראללה את ברכותיו של העם התימני על עמדותיו הנועזות העקרוניות בנוגע לתימן המתמודדת עם התוקפנות האמריקנית-הסעודית.

 

תגיות

תגובות