Sep 12, 2018 06:55 UTC
  • טורקיה: קוראים לקהילה הבינלאומית לתמוך בהפסקת אש באידליב

שגריר טורקיה באו"ם אמר בפני מועצת הביטחון כי על הקהילה הבינלאומית לתמוך "באופן הצהרתי ובאופן פעיל" בהפסקת אש באידליב, סוריה.

השגריר אמר כי סוריה מנסה להצדיק את המערכה באידליב באמירתה כי הלחימה נעשית נגד טרור, אך "מערכה כזו תיצור סבל נוסף, שתשחק לידי הטרור".

יש לציין כי סוריה ובנות בריתה העצימו את התקיפות באידליב, האזור האחרון שבאחיזת החמושים, וצפויות לפתוח במערכה לשחרורה.

 

תגיות

תגובות