Dec 10, 2018 11:12 UTC
  • אמנסטי מאשים את המדינות הערביות במפרץ הפרסי במהשכת הדיכוי האלים

"סעודיה ממשיכה את מדיניות הדיכוי האלים לזכויות האדם ,קיפוח חופש הביטוי ומניעת הקמת אגודות עממיות והתקהלויות שקטות". כך האשימו נציגי ארגון אמנסטי אינטרנשיונל את סעודיה שלקחו חלק בפסגת מועצת שיתוף הפעולה של המדינות הערביות במפרץ כפרסי

מנכ"לית הלשכה האזורית של המזרח התיכון וצפון אפריקה של אמנסטי, "היבה מראיף" אמרה רגע לפני התנכנסות הפסגה כי לא "מזכותם של מנהיגי המדינות הערביות במפרץ הפרסי לדמיין כי יש להם סמכות מוחלטת להתייחס לאזרחיהם כפושעים כל פעם שאהזרחים מפגינים התנגדות, מעתה והלאה יהיו להתנהגותם של מנהיגים אלה השלכות בינלאומיות", הדגישה בכירת אמנסטי.

 

תגיות

תגובות