• גם בחינוך ישראל מפגרת אחרי מדינות  OECD

מהדו"ח השנתי Education at a Glance, של ארגון המדינות המפותחות, עולה כי ההשקעה של ישראל בחינוך עדיין נמוכה מממוצע ה-OECD.

הרי בשנת 2015 עמד שכרם השנתי של מורים ישראלים במשרה מלאה בעלי 15 שנות ותק והכשרה בחינוך היסודי על 29,718 דולר בשנה, לעומת 42,864 דולר, ממוצע ה-OECD. בחטיבות הביניים עמד השכר על 32,509 דולר בשנה בישראל לעומת 44,623 במדינות המפותחות, ובתיכונים עומד השכר בישראל על 27,036 דולר בשנה לעומת 46,631 דולר בשנה בממוצע במדינות ה-OECD. בחישוב לפי שער דולר עדכני של 3.5 שקלים לדולר עולה כי מורה ישראלי בתיכון מרוויח 94,626 שקל בשנה - לעומת 163,208 שקל בשנה בממוצע ב-OECD. מקוורות ישראלים ציינו כי הנתונים באים על אף השיפור בשכר המורים. כאשר פער רחב עדיין קיים בין המורה הישראלי למקבילו הממוצע מה-OECD.

באשר להוצאה לחינוך - עולה כי ההוצאה הדולרית הממוצעת לתלמיד בישראל נמוכה מזו של מדינות ה-OECD: כ-7,800 דולר לתלמיד בשנה לעומת 10,800, ממוצע ה-OECD. בהמרה לשער הדולר העדכני מדובר בהשקעה של כ-27,300 שקל בשנה לעומת 37,800 שקל ב-OECD.

ביחס לצפיפות בכיתות, הדו"ח קבע כי הכיתות בישראל הן מהצפופות במדינות ה-OECD. בחינוך היסודי בישראל הכיתות צפופות ב-27% יותר מממוצע המדינות המפותחות – 26.8 תלמידים בכיתה לעומת 21.1. בחטיבות הביניים עומד פער זה על 20% - 28 תלמידים לעומת 23.3 תלמידים בכיתה בממוצע שאר המדינות המפותחות. מהנתונים עולה כי מספר שעות לימוד החובה של התלמידים בחינוך היסודי בישראל גבוה ב-25% מממוצע ה-OECD.. עם זאת, הישגיהם של התלמידים הישראלים במבחנים הבינלאומיים עדיין נותרים נמוכים יותר ביחס לממוצע ה-OECD.

הדו"ח לא מקובל כמובן על ישראל הרי מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב שאמר כי חלו שיפורים במדדים רבים ובעיקר בשכר המורה, והוסיף כי הדו"ח מלמד על כך שהתלמיד מקבל יותר שעות הוראה, והמורה מקבל יותר תגמול עבור השקעתו. גם במשרד החינוך טוענים כי הדו"ח מתייחס לשנה שבה טרם החלה רפורמת צמצום התלמידים בכיתות, רפורמה שהוחלה בשלוש השנים האחרונות על כיתות א'-ג' ובשנה הבאה צפויה להתרחב לכיתות ד'. במסגרת הרפורמה לא יעלה מספר התלמידים המרבי בכיתה על 34.

 

Sep 12, 2017 11:10 UTC
תגובות