• הלמ

המתרחש במוסדות החסות לנוער הוא ביטוי נוסף לאידיאולוגיית ההפרטה שלאורה פועלים קובעי המדיניות הכלכלית והחברתית בשלושת העשורים האחרונים באדיקות דתית.

כך נקבע באחד המקורות הישראלים, שציין למחקר מעקב, שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחר בוגרי מוסדות החסות, וקבע כי הצלחת הטיפול בישראל נמוכה בהשוואה לעולם. הדברים נאמרים לאור שליחת, עמותת "ענב", מכתבים שמזמינים לשימוע לפני פיטורין ל־250 עובדים המועסקים על ידיה, תוך ציון לכך כי זה מה שמבטא את תוצאות המכרז של משרד העבודה והרווחה, והשירותים החברתיים להפעלת מוסדות החסות לנוער, שבו זכו החברות "דנאל" ו"תפארת בית חם".

בין האנשים שקיבלו מכתבים כאלה, אלברט סופר, שעובד כמדריך נוער בסיכון במעונות רשות חסות הנוער יותר מ־13 שנים, והפיטורין שלו ייכנסו לתוקפם בסוף החודש. אלברט -  לפי המקורות הישראלים כועל כמדריך, אך הוא גם פעיל בארגון העובדים "כוח לעובדים". מתברר כי בשנת 2012, לאחר מאבק ממושך של עובדי המעונות, הסכימה (עמותת "ענב") לחתום עימם על הסכם קיבוצי שהסדיר ושיפר את תנאי עבודתם. ההישגים הללו יירדו עתה לטמיון, שכן לחברת דנאל – תאגיד כוח אדם המעסיק כ־20 אלף עובדים, אין שום עניין בהתארגנויות עובדים, והיא אינה מתכוונת להעסיק אותם במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם בעבר. התאגיד גם אינו מבטיח לקלוט את העובדים הוותיקים, ומי שייקלט ייחשב עובד חדש נעדר זכויות. מבקר המדינה כתב ב־2006 על המדיניות הכלכלית והחברתית בשלושת העשורים האחרונים כי שנעשתה ללא בחינה של התועלת הטיפולית והתקציבית, גורמת לכך שהתאגידים והעמותות שמספקים את השירותים מתחלפים מדי כמה שנים. מדיניות שתוצאתה תחלופת עובדים גדולה ומחסור בכוח אדם שפוגע בטיב הטיפול ומביא לכך שנערות ונערים הזקוקים באופן דחוף למסגרת טיפולית נאלצים להמתין למקום פנוי חודשים ארוכים. בתוך כך הם נחשפים לסכנת חיים, סמים ופשע.

שר העבודה והרווחה חיים כץ, הכריז על הכוונה להלאים את שירותי מוסדות החסות לנוער, תוך שנתיים, אך יש מי שאומרים כי מדובר בספין תקשורתי, כיוון שהצהרה זו אינה מגובה בהסכמה ובתקצוב של משרד האוצר. ובכן חיים כץ, מפקיר את העובדים וגם את המטופלים. במקביל התאגידים הכלכליים שמצאו בשירותים החברתיים מקור לרווח בלתי נדלה, מתגלים כמרוויחים הגדולים מהמדינות הזאת.

 

Jan 09, 2018 12:07 UTC
תגובות