• הליכוד מכנס את

מבקר (המדינה), בישראל השופט בדימוס יוסף שפירא, החליט לקנוס את הליכוד ב-350 אלף שקלים, לאור הדו"ח שחשף כי בשנים האחרונות, התכנסו, מדי חודש ינואר, חברי ליכוד רבים באילת, לכנס שמכונה "הליכודיאדה".

המבקר, מצא כי האירוע, משתמש בשמה של סיעת הליכוד בכנסת, עם זאת הסיעה לא נשאה בהוצאות כלשהן. הסיעה קיבלה תרומה אסורה שאינה עומדת במגבלות הקבועות בחוק והמליץ על הקנס.

המבקר שהתייחס לאירוע "הליכודיאדה" שהתקיים בסוף ינואר , כתב כי באירוע השתתפו חברי סיעת הליכוד, נבחרי הציבור של הסיעה ואחרים שמזדהים עם דרכה. במסגרת האירוע נערכו בחירות מקדימות מדומות לשם בחינת אהדת המשתתפים לנבחרי הציבור מטעם הסיעה ולמועמדים נוספים. המבקר ציין כי אף שחברי הסיעה - בהם השר דאג משה (בוגי) יעלון, השרה גילה גמליאל וראש עיר הקודש ניר ברקת - השתתפו באירוע ואף שהסיעה נהנתה מקיומו ומהדיווחים על אודותיו באמצעי התקשורת, הסיעה לא כללה בחשבונותיה הוצאות כלשהן בגין האירוע. כאשר עובדי משרד המבקר ניסו לברר מדוע הליכוד לא כלל את "הליכודיאדה" בדיווחים שלו. בסיעה השיבו כי מדובר ב'אירוע פרטי שנערך מדי תקופה על ידי פעילים חברתיים ללא התערבות או תיאום מול הסיעה'. עוד נטען כי '...כל אדם המעוניין להשתתף באירוע נדרש לשלם דמי השתתפות המכסים את עלויות האירוח והפעילויות החברתיות. על-כן, אין מדובר באירוע מפלגתי של סיעת הליכוד היות שלא אורגן על ידה ולסיעה לא הייתה השפעה על קיומו, כתב המבקר.

המבקר לא קיבל את הטיעונים של הליכוד. לדבריו הקשר בין הסיעה לבין האירוע, המובהק והחד-משמעי."קשר זה בא לידי ביטוי, בין היתר, באלמנטים המפורטים להלן: האירוע אורגן על ידי שני פעילים בסיעה, האירוע עצמו נושא את השם 'ליכודיאדה' ונעשה במהלכו שימוש מתמשך ובלעדי בשמה ובסמליה של סיעת הליכוד בלבד". המבקר אמר כי באירוע הוצב שלט של סניף הליכוד באילת, המברך את מארגני האירוע, ואף חולקו טופסי התפקדות לסיעה, ובנאום של אחד ממארגני האירוע, נאמר: 'מי שחשב לרגע שמפלגת הליכוד לא מאוחדת, הוא טעה.

המבקר סיכם כי נוכח כל האמור, ומשהסיעה כאמור לא נשאה בעלויות האירוע, בקיום אירוע 'הליכודיאדה' קיבלה הסיעה תרומה אסורה שאינה עומדת במגבלות הקבועות בחוק. הוא הוסיף כי כשם שסיעה הייתה נדרשת לשאת בהוצאות אירוע שהייתה מארגנת בעצמה, לצורך העברת מסרים התומכים בה, כך עליה לתת ביטוי בחשבונותיה לאירוע, אף אם אורגן בידי אחרים - קל וחומר, כאשר הוא מאורגן על ידי גורמים הפעילים בסיעה עצמה.

 

תגיות

Jan 11, 2018 11:44 UTC
תגובות