• חוטובלי כינה את המהגרים בתל אביב טרוריסתים
תגובות