Jun 07, 2018 08:58 UTC
  • הקונסוליה הישראלית בניו יורק תיסגר בגלל הפגנה פרו-פלסטינית מתוכננת ביום שישי

עובדי הקונסוליה הישראלית בניו יורק קיבלו הנחיות ביטחון חריגות לקראת הפגנה פרו-פלסטינית המתוכננת להתקיים מול השגרירות ביום שישי. לפי ההערכות צפויים להשתתף בהפגנה כ-1500 איש. עובדי הקונסוליה הישראלית, הונחו לעזוב את הקונסוליה עד כחצי שעה לפני ההפגנה.

 

 

 

 

תגיות

תגובות