Jun 12, 2018 08:27 UTC
  • עיריית עיר הקודש מבקשת למנוע השקת ספר על הנכבה

עיריית עיר הקודש עתרה לבית המשפט וביקשה להוצאת צו מניעה לאירוע לציון יום הנכבה בגלריית ברבור.

העתירה מתייחסת, לפי המקורות הישראלית, לאירוע השקה לספר ששמו "נכבה בעברית יומן מסע פוליטי" בשיתוף עם עמותת "זוכרות". עיריית עיר הקודש מנמקת את העתירה בכך שהאירוע  עתיד להתקיים במבנה הנמצא בבעלות העירייה.

 

תגיות

תגובות