Jun 27, 2018 11:11 UTC
  • עדות נוספת מפלילה את נתניהו

עורכת הדין שלומית פרגו ברנע, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה הישראלי, שהעידה במשטרה סיפרה על ניסיון לנצל כספי מדינה לצורכי המעון הפרטי בקיסריה ובקשות חריגות לשיפוצים. "התבקשתי על ידי מנכ"ל המשרד דאז, אייל גבאי, לאשר הוצאה על תיקון נזילה בהתאם להצעת מחיר", אמרה בעדותה במשטרה.

"ההצעה נשאה תאריך פקס של מספר חודשים קודם כניסתו של ראש הממשלה לתפקידו, וסימון וי ליד חלק מהעבודות. אמרתי לאייל (גבאי) שלפני שאני מאשרת, יש להסביר מדוע ההצעה נושאת תאריך של חצי שנה קודם, ומה משמעויות סימני הוי, האם זה אומר שהעבודה כבר בוצעה? הצעתי לאייל שראש הממשלה ימשוך את הבקשה. ראש הממשלה אכן משך את הבקשה, ייתכן שההצעה הוגשה אליי בטעות..." עוד אמרה בעדותה: "היקף הבקשות, מידת הדחיפות, מהות הבקשות, ואופיין בתקופת אולמרט היו מצומצמות לאין שיעור לעומת הבקשות והדרישות של משפחת נתניהו. משפחת אולמרט החזיקה למשל דירה פרטית בתל-אביב. כמעט ולא זכורות לי בקשות בנוגע לדירה זו. היו בקשות שהתייחסו לאירוע במעון הרשמי ואז הגבלתי את מספר המשתתפים ל-20".

בעדותה הסבירה את ההבדל בדרישות בהשוואה לראש הממשלה הקודם, אך גם ציינה כי "לא אישרתי מסיבה לכבוד הולדת הנכד (של אולמרט) על חשבון המדינה. היו בקשות נוספות אבל במינון מאוד נמוך. כשהשבתי בשלילה (לא) נתקלתי ביחס עוין כתוצאה מכך. משפחת נתניהו מעבירה בקשות לעיתים תכופות מאוד בהיקפים כספיים משמעותיים".

כשנשאלה "מצד מי זכית ליחס עוין כאשר השבת בשלילה?" השיבה פרגו-ברנע: "כאשר הייתה הצטברות של תשובות שליליות לבקשות ולאישור הוצאות שהועברו ממשפחת נתניהו, וכאשר מי מגורמי המשרד הזין את משפחת נתניהו במחשבה שאני לא מאשרת בקשות שונות, נתקלתי ביחס עוין לעיתים מצד ראש הממשלה".

"נדרשתי להתמודד עם ניסיונות להערים על הנוהל, ועם הצורך לבקרה מתמדת באשר לנכונות הטענות והבקשות, כאשר תשובות שליליות הובילו ליחס עוין כאל מי שלא משתפת פעולה. זה נועד לרכישות במעון הפרטי כגון: תיקון תריסים, תיקון נזילות, איטום, תיקון שביל. מספר הבקשות לאורך כל השנים הוא עצום. אפשר לראות בפרוטוקולים השונים של ועדת השלושה, ובהמשך בישיבות שונות בלשכה... ונדמה לי שיש בקשות רבות נוספות שכלל לא הגיעו אליי".

על עזרא סיידוף אמרה: הוא נהג לומר לגברת נתניהו שמגיעות לה זכויות שונות, ושגורמי משרד שונים 'לא רוצים לתת לה אותם'.... הדבר יצר הרבה מתח ועוינות כיוון שפעמים רבות עזרא דיבר בלי שום בסיס ואז היו מגיעות דרישות מצד גברת נתניהו באמצעותו – דרישות שלא ניתן היה להיענות להן.

עם זאת נתניהו  אומר שזה בא במסגרת, מסע ההכפשות היומי שלא ימנע ממנו להמשיך ולעשות את הדברים החשובים. מבחינתו זה פסטיבל הדלפות שיטתי והוא לא יגיב לכל פרסום "מסולף, מגמתי ושקרי שמציגים".

 

תגיות

תגובות