Jul 11, 2018 10:17 UTC
  • הפיכת רצועת עזה מ

עתון "הארץ" שני מיליון תושבים פלסטינים שמתגוררים בעזה יעברו מן "הכלא הגדול בעולם", כפי שהרצועה מוגדרת לעתים, לצינוק הגדול בעולם, בעקבות, החלטתם של שר המלחמה וראש הממשלה, בהסכמת הרמטכ"ל, לסגור את מעבר כרם שלום, הצוהר היחיד דרכו יכלו התושבים לקבל סחורות ולייצא מעט מתוצרתם. רק מזון ותרופות יעברו דרכו.

שליפת ההחלטה האכזרית משרוול הפטנטים הישראלי למיגור המאבק נגדה, מעידה לא רק על תסכולה של המדינה החזקה במזרח התיכון מכישלון מלחמתה בעפיפוני התבערה, אלא בעיקר על בריחתה מכל פתרון של ממש שיכול, גם על פי עמדתו הקודמת של הצבא, להרגיע את העימותים. ישראל נוקטת טקטיקה שבמרכזה מצור הרמטי ארוך שנים המלווה בהפצצות מן האוויר, במטרה להכריח את חמאס לבלום את ההתקפות על ישראל. זהו כנראה הצעד האחרון לפני ירי ישיר באזרחים או "חיסול ממוקד" של הנהגת חמאס.

עתון "הארץ" הוסיף כי ישראל אינה יכולה לסבול הצתות יום־יומיות של שדות היישובים בנגב, הפרעה מאיימת של חיי המתנחלים וגרימת נזק במיליוני שקלים. אבל התעלמות מוחלטת מהצעות שמונחות על השולחן, כמו סיוע בפיתוח הרצועה, שיקום כלכלי משמעותי, הסדרים על רגיעה, ארוכת שנים, ומתן רישיונות עבודה, פירושה שישראל שבויה באשליה שרק פתרון צבאי יביא לרגיעה. האשליה הזאת נוצרה אחרי המלחמה על רצועת עזה "צוק איתן", שהעניק כארבע שנים של שקט יחסי, והיא שגרמה לבטלנות המדינית ולתחושת השאננות שיצרה את שיכרון הכוח הפראי.

ישראל מצפה שאזרחי עזה יפעילו לחץ על הנהגת חמאס כדי שזאת תסיים במחי יד את התקיפות על ישראל. לאמור, מה שהמבצעים הצבאיים הברוטליים לא עשו, יעשה הצינוק. ספק אם זו תהיה התוצאה. גם אם ישראל הפסיקה לחשוש מלחץ בינלאומי, הגברת הלחץ על עזה עשוי לדחוף את החמאס לתגובה אלימה, ואולי לסבב נוסף של עימות צבאי רחב.

עתון "הארץ" שקבע כי זו איננה גזירת גורל, קרא לממשלת ישראל לבטל את ההחלטה הבלתי מוסרית לנעול את הרצועה, ליזום עם חמאס מהלכי תיאום באמצעות מצרים או כל מדינה אחרת שמוכנה לסייע, להחליף את התגובות הפבלוביות הצבאיות במדיניות פיתוח ושיקום, ולראות בחמאס חלק מן הפתרון.

 

תגיות

תגובות