Aug 13, 2018 09:44 UTC
  • מיכל בירן על ברושי: אם מאמין בחפותו-שייאבק מחוץ לכנסת

ח"כ מיכל בירן (המחנה הציוני) הגיבה לפרסום של ח"כ שלי יחימוביץ' אודות מתלוננות נוספות שהעידו כי הוטרדו מינית על ידי איתן ברושי: "אני שבה וקוראת לו להתפטר. אם ברושי מאמין בחפותו, עליו להיאבק עליה מחוץ לכתלי הכנסת". בירן הוסיפה כי "הכנסת איננה מקום למי שמצטברות עליו כל כך הרבה עדויות שליליות. ברושי - תתפטר".

 

 

 

 

תגיות

תגובות