Sep 02, 2018 11:09 UTC
  • האו

האו"ם התריע מפני החרפה משמעותית במצב ההומניטרי ברצועת עזה והזהיר כי כבר בשבוע הבא יושבתו שירותים חיוניים כמו בתי חולים ומתקני ביוב ושפכים בשל מחסור חמור בדלק ברצועה.

משרדו של שליח האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלאדנוב, פנה באחרונה, למדינות התורמות לרשות הפלסטינית בבקשה דחופה להעברת 4.5 מיליון דולר למימון דלק שמשמש להפעלת גנרטורים במתקני רפואה ותברואה חיוניים ברצועה, זאת ברקע משבר החשמל המחריף בעזה.

סגנו של מלאדנוב, ג'יימי מקגולדריק, המשמש גם כמתאם ההומניטרי של האו"ם בעזה, שיגר מכתב לנציגים של כ-20 מדינות והפציר להגיב בהקדם האפשרי כדי למנוע קריסה פוטנציאלית הרסנית של השירותים ברצועה. "ההסתמכות על חלוקת דלקים חיוניים היא קריטית להבטחת המשכיות במתן שירותים בסיסיים ולהימנע מהידרדרות חמורה במצב, לרבות סגירת בתי חולים והצפת ביוב לתוך אזורים עירוניים צפופים".

רצועת עזה זקוקה ל-600-500 מגוואט חשמל אך בפועל, כיום, מיוצרים 165 מגוואט בלבד, מה שמייצר מחסור של 75% באנרגיה הדרושה לתפקוד סביר ומאפשר רק ארבע שעות אספקת חשמל ביום, שלאחריהן 16 שעות ניתוק והחשכה.

האו"ם מפעיל, בינתיים, תכנית חירום לאספקת דלק הממומנת על ידי המדינות התורמות. מהמכתב ששיגר סגנו של מלאדנוב, ג'יימי מקגולדריק, עולה כי התקציב להפעלת התכנית, המאפשרת הפעלה של גנרטורים במתקנים רפואיים ומתקני תעבורה, אזל. "התוצאה היא שכבר בשבוע הבא, מספר שירותים חיוניים, כולל אלה הניתנים על ידי בתי חולים, מרפאות, טיפול בשפכים, מתקני מים ותברואה, יושעה", נכתב במכתב. כדי לאפשר תפעול סדיר של הגנרטורים, ולאפשר אספקה של 1.4 מיליון ליטר דלק חירום לחודש עד סוף השנה, האו"ם צריך לגייס עכשיו 4.5 מיליון דולר.

"ההסתמכות על דלק החירום היא קריטית כדי להבטיח המשכיות באספקת שירותים בסיסיים ולמנוע החרפה קשה במצב כולל סגירת בתי חולים והצפת שפכים לתוך שטחים צפופי אוכלוסיה. זוהי צומת קריטית עבור תכנית החירום שמאפשרת לשמור על יציבות בעזה". נכתב במכתב.

החשמל עזה מגיע : מתחנת כוח במרכז הרצועה ומקווי אספקה מישראל וממצרים, אך מזה חודשים משבר אנרגיה חמור מחריף את המשבר ההומניטרי ופוגע בשירותים בסיסיים כמו רפואה וביוב ומובן שהסיבה המרכזית  למחסור בחשמל ואנרגיה מתגלמת במצור הישראלי, האחראי על עיכוב תוכניות ארוכות טווח לפתרון המשבר.

 

תגיות

תגובות