Sep 08, 2018 11:20 UTC
  • צועדים לתהום

ח"כ בני בגין (הליכוד) תקף את שרת המשפטים איילת שקד, בעקבות נאומה שבו טענה כי בית המשפט העליון פוגע ביסודות הדמוקרטיה. "הדיבורים הגסים האלה כבר נוגעים בחישוקים ששומרים עלינו יחד", אמר בגין.

"יש בינינו מי שערכים אוניברסליים הם לצנינים בעיניהם ובהם גם, כפי ששמענו מפיה שוב, שרת המשפטים בישראל. המונח הזה הפך בפיהם לשיקוץ ובעזרתו הם מנגחים בדברי שקר את מגדל העוז של הדמוקרטיה, את בית המשפט העליון, כאילו חבריו אינם קשובים דיים, אינן פטריוטים דיים, כלומר... מוטב שאפסיק כאן", אמר בגין.

הוא הוסיף: "דברי ההבל האלה מאיימים על יכולתנו לשמר את מסגרת היחד החיונית שבה נשמרות זכויות יסוד של אזרחים. הדיבורים הגסים האלה כבר נוגעים בחישוקים ששומרים עלינו יחדיו".

שר החינוך נפתלי בנט הגיב באירוע לדבריו של בגין והגן על שותפתו למפלגה: "אי אפשר מצד אחד לחגוג את הוויכוח ואת השיח הפתוח ומצד שני לומר לשרת המשפטים שהיא צריכה להיות בשקט. אמרת מילים קצת קשות מדי. יש ויכוח מאוד לגיטימי לגבי הזכות או אי הזכות של בג"ץ לפסול חוקי יסוד, זה אירוע חוקתי שלא התמודדנו מעולם".

"זה כמו ששופט כדורגל ישרוק פתאום באמצע המשחק ויגיד 'טוב היה פה ברך, המצאתי חוק חדש - מעכשיו יש ברך. השופט צריך לשפוט על פי חוקים שהאסיפה המכוננת מגדירה, הוא יכול לבטל חוקים אם הם סותרים את חוקי היסוד, אבל את חוקי היסוד עצמם? זה מצפן העל! הוא לא יכול לקבוע עקרונות יסוד שלא נגזרים מכוח החוקה. זה מה שאיילת שקד אומרת. אני חושש מאוד מהרגש שהעליון יתחיל לשרוק ברך וכתף - דברים שלא קיימים בחוקים".

שקד תקפה בכנס פתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי הדין את החלטת בג"ץ שלא לדחות על הסף את העתירות נגד חוק הלאום. לדבריה, המהפכה השיפוטית שמובילה לאקטיביזם בבית המשפט גרמה לכך שהמשטר בישראל השתנה "משלטון הציבור לשלטון מועצת חכמי המשפט".

היא אמרה כי בשורה של פסיקות שינתה הרשות השופטת את פניה של הדמוקרטיה והפכה את בית המשפט למי שרואה עצמו כמעצב פני החברה הישראלית. "מהממונה על פרשנות הדין הפך עצמו בית המשפט לממונה על המדיניות", הוסיפה.

שקד הזהירה בנאומה כי אין להשלים עם התערבות כזו שתגרום לעם להיות לא רלוונטי. "בכך יסיים הציבור את תפקידו במה שהיה לפנים שיטתנו. מעתה ייקבעו הנורמות שלא באמצעות הציבור".

 

תגיות

תגובות