Sep 19, 2018 11:07 UTC
  • הפלסטינים שוקלים ניתוק עם ישראל

שר העבודה הפלסטיני מאמון אבו שהאלה אמר כי הצמרת הפלסטינית שוקלת ניתוק עם ישות הכיבוש הישראלית, והגברת שיתוף הפעולה הכלכלי עם ירדן. תוך הדגשה כי הקשר עם ירדן מסייע בפתרון משברים רבים בעתיד כמו אנרגיה דלק וחשמל.

דבריו של שר העבודה הפלסטיני באו בתום שיחות עם הגורמים הירדנים על שיתוף הפעולה הכלכלי הדו-צדדי.  

 

תגיות

תגובות