Oct 11, 2018 08:40 UTC
  • קטאר הבטיחה להעביר לרצועת עזה סיוע כספי על סך 150 מיליון דולר

קטאר הבטיחה להעביר לרצועת עזה סיוע כספי על סך 150 מיליון דולר. עוד דווח על כניסת 4 מיכליות סולר ושתי מיכליות גז לרצועת עזה, דרך מעבר כרם שלום שנרכשו במימונה של קטאר.

יש לציין כי במהלך פגישת המדינות התורמות בניו יורק, באחרונה סוכם כי קטאר תשלם עבור סולר המיועד לתחנת הכוח של רצועת עזה. מדובר בסכום של כ-60 מיליון דולר שאמור להספיק לשישה חודשים שבהם רצועת עזה תקבל חשמל במשך שמונה שעות ביום, במקום ארבע.

 

תגיות

תגובות