Oct 11, 2018 09:39 UTC
  • הממשל האמריקני סגר את נציגות אש

הממשל האמריקני סגר את נציגות אש"ף בוושינגטון באופן רשמי, בהמשך להחלטה שהתקבלה לפני כמה שבועות.

ארה"ב כבר הודיעה לפני כחודש על סגירת נציגות אש"ף בוושינגטון, כאשר במחלקת המדינה האמריקנית נימקו את החלטתם בכך כי ההנהגה הפלסטינית, לא קידמה צעדים לחידוש המשא ומתן עם ישראל וגינתה את תוכנית השלום האמריקנית עוד בטרם הוצגה.

 

תגיות

תגובות