Oct 23, 2018 10:01 UTC
  • כחלון: אנחנו בתקופת סיכומים, הולכים לקראת בחירות

שר האוצר של ישראל משה כחלון אמר בכנס של אגף התקציבים כי "אנחנו נמצאים בתקופת סיכומים. אני שלוש וחצי שנים בתפקיד, ועושה עכשיו סיכומים. אני חושב שאנחנו הולכים לקראת בחירות. גם אם לא במרץ-אפריל, אז בנובמבר".

כחלון הוסיף כי "לשנת בחירות יש את הדפוסים שלה. יש תחושה שהכול מתפרק והכול נפרץ. אני רוצה לומר לכם שזה לא כך. עד היום לא פרצנו באגורה את המסגרת שקבענו. עמדנו במסגרת שקבענו".

 

 

 

 

 

תגיות

תגובות