Nov 20, 2018 10:06 UTC
  • היועץ המשפטי לכנסת תומך במשנה ליועמ

היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון אמר ליושבי ראש הוועדות בכנסת כי אין למנוע את כניסתה של המשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר לדיונים. עו"ד איל ינון התייחס לאמירתו של יושב ראש ועדת הפנים ח"כ יואב קיש (הליכוד) שלפיהם ימנע את הופעותיה של זילבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה, וכי מספר יושבי ראש נוספים יעשו כמותו.

 

 

 

 

תגיות

תגובות