Dec 04, 2018 07:51 UTC
  • היועה

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אמר כי חומרי חקירת תיק 4000 הגיעו אליו ביום חמישי וכי חשוב לקבל בהם החלטה במהירות.

"אני מכיר את החומרים ונחשף אליהן, והפרקליטות המלווה ביתר שאת. כולם עובדים על זה במלוא המרץ, וחשוב בעיניי לקבל החלטה מהירה", אמר מנדלבליט והוסיף "אבל אם מצפים שיהיו החלטות בדבר הזה בלי לקבל את עמדת הפרקליטות המלווה ופרקליט המדינה - לא הייתם רוצים לחיות במדינה כזו".

 

תגיות

תגובות