Dec 13, 2018 11:55 UTC
  • חטא היוהרה

המלצות תיק 4000 הוגשו באחרונה. כבר מזמן לא הוגש תיק כל כך סדור, מוצק, יציב ונעול כמו התיק הזה. מי ששוב מתגולל על המשטרה שקשרה קשר להדיח ראש ממשלה מכהן, צריך לזכור שהחקירה הזו החלה בכלל ברשות לניירות ערך.

המשטרה הצטרפה רק בשלב השני, כשהעניינים היו בהירים. זה התחיל אצל עו"ד ציפי גז, מנהלת מחלקת חקירות ומודיעין ברשות לניירות ערך ונמשך בהצטרפותו של תנ"צ אלי אסייג, מפקד היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית.

בשורה התחתונה, זה תיק שוחד נעול. אין בין המעורבים בחקירת התיק הזה אפילו גורם אחד שלא משוכנע שאין בעולם יועמ"ש שיוכל לא להגיש כתב אישום בגין שוחד נגד ראש הממשלה (ורעייתו) בתיק 4000. אפילו לא יהודה וינשטיין, שכבר לא במערכת המשפטית.

החקירה נגד בזק החלה ביוני 2017. זה החל בעניינים אחרים, אבל עד מהרה הגיע למנכ"ל משרד התקשורת, שלמה (מומו) פילבר. חוקרי הרשות איתרו ערוץ חשאי (ג'ימייל, וואטסאפ, מפגשים ליליים וכו') שניהל פילבר מול בזק, הגוף שהוא אמור לפקח עליו. לכאורה, התקיים גם ערוץ גלוי, דיונים ומסמכים וכו', אבל הכל נסגר בערוץ החסוי, ללא ידיעתם של גורמי המקצוע במשרד.

בהמשך התברר שלפילבר יש גם ערוצים מול גורמים ב"וואלה". לתמונה נכנסו שמות לא ידועים עד כה (לחוקרים), כמו מנכ"ל וואלה אילן ישועה ומקורבם של בני הזוג נתניהו ניר חפץ. בשלב הזה נדרשו אישורי חקירה מלמעלה. עו"ד גז קיבלה אותם מהיועמ"ש. המשטרה הצטרפה לתמונה והשלב השני יצא לדרך. האישור ניתן בסוף דצמבר 2017.

עוצמתו של תיק 4000 היא בראיותיו ובמגוון עדיו. לא רק עדי מדינה (פילבר וחפץ) יש פה. גם עדים אובייקטיביים לא חסרים. בנוסף, יש הקלטות, מסרונים, מיילים ומסמכים רבים שמעמידים באור מגוחך במיוחד את "גרסת אלוביץ'". שלמה (מומו) פילבר מנסה לאחרונה, באמצעות מקורביו, לגמד את חלקו בפרשה. הניסיון לא יצלח. העדות שמסר מפורטת, מגובה ומוצלבת ומעניקה לחוקרים את כל הצד הרגולטורי של התיק.

כשהמשטרה אומרת שהיא יודעת לקשור את ראש הממשלה "במישרין" לפעילות הפלילית הזו, יש לה על מה להתבסס. מדובר בהקלטות. במצב הדברים, גם אם יצוץ עכשיו עד מדינה נוסף שינדב את עצמו לטובת התיק, ספק אם בפרקליטות יקפצו עליו. הם כבר די מסודרים. מה שקשה להגיד על בנימין נתניהו. אובססיית התקשורת הבלתי נשלטת שלו הייתה אסונו. ההיבריס של אחרי הניצחון ב־2015, הביא עליו את כל הטוב הזה.

 

תגיות

תגובות