Jan 10, 2019 10:56 UTC
  • נתניהו קיבל כספים למימון משפטו בניגוד להחלטת ועדת ההיתרים

יו"ר האופוזיציה ח"כ שלי יחימוביץ פנתה למבקר המדינה בבקשה שיורה לראש הממשלה נתניהו להשיב כספים שקיבל למימון משפטו בניגוד להחלטת ועדת ההיתרים, ועדה הפועלת בסמוך למשרד מבקר המדינה ומחליטה, האם נבחר ציבור שנמצא בהליכים משפטיים יכול לקבל תרומות לשם מימון הגנתו.

יחימוביץ' אמרה כי "מתברר כי בניגוד להחלטת היועמ"ש לממשלה, ובניגוד להחלטת וועדת ההיתרים הסמוכה למבקר המדינה, ובניגוד לכל מה שנמסר בדיון שקיימתי בנושא בוועדה לביקורת המדינה שאני עומדת בראשה - קיבל ראש הממשלה נתניהו בחשאי 300 אלף דולר למימון הגנתו המשפטית מבן דודו, איש העסקים נתן מילקובסקי. כך חושף העיתונאי גידי וייץ בעיתון הארץ".

יחימוביץ' מזכירה דיון שנערך בשלהי הכנסת ה-20 בוועדה בראשותה, דיון בו השתתפו נציגי משרד מבקר המדינה עו"ד יורם רבין ועו"ד עמיחי נציג היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דני חורין והיועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה שלומית ברנע פרגו. באותו הדיון הם סקרו בקשות קודמות של שרים להתיר להם מימון משפטי באמצעות תרומות - ובקשותיהם נדחו. כמו כן נחשף אז שראש הממשלה פנה לוועדת ההיתרים במסמך שהוא כללי ללא מידע באשר לגובה שכר הטרחה שהוא מבקש, מספר עורכי הדין ופרטים נוספים הנדרשים כדי לקיים דיון והחלטה בנושא ועל כן, ועדת ההיתרים לא הגיעה כלל לעצם הדיון בבקשת נתניהו לגופו.

יחימוביץ' קבעה כי "חומרת המעשה של נתניהו מתחדדת נוכח העובדה כי מר מילקובסקי ומר פרטרידג' (חבר) שגם ממנו ביקש נתניהו לגייס כספים, העידו בעצמם בתיק 1000, תיק המתנות בו חשוד נתניהו בקבלת טובות הנאה מבעלי הון. בהקשר זה קבעה ועדת ההיתרים בחדות כי 'אין זה ראוי שבעלי הון יממנו הוצאות משפט הנובעות מחקירה פלילית הכוללת חשד למעשים פליליים בקשר עם בעלי הון". יחימוביץ' כתבה עוד "אזכיר כי ראש הממשלה הוא אדם בעל ממון רב משל עצמו, עושרו לא יפגע עם יממן את הוצאות משפטו בכוחות עצמו והוא בוודאי אינו זקוק לנדבות". מעתה ועד שהמבקר יורה לנתניהו להשיב את כספים שקיבל למימון משפטו, הדרך כנראה תהיה ארוכה.

 

תגיות

תגובות