Jan 11, 2019 09:08 UTC
  • היועמ

היועץ המשפטי לממשלה הישראלית אביחי מנדלבליט הורה למשטרה על השלמות חקירה בתיק 4000. על פי גורם משפטי מדובר בהשלמות נקודתיות שלא צפויות להשפיע על לוחות הזמנים.

בית המשפט המחוזי בעיר הקודש דחה את עתירת התנועה לחופש המידע שביקשה לחייב את מעון ראש הממשלה לחשוף את חשבוניות ההוצאות, בטענה שיש בכך פגיעה בפרטיות.

 

תגיות

תגובות