Feb 19, 2019 09:13 UTC
  • יהודי פולין נגד קברניטי ישראל

הצהרת קבריניטי ישראל נגד פולנים לא רק פגעו ביחסים של ישראל עם פולין אלא גם הובילו להתנגדותם של יהודים פולנים להצהרות. הם הגדירו אפילו את ההצהרה המקורית של יצחק שמיר כלא נכונה ומחו גם על החזרה עליה מצד ישראל כץ 30 שנים אחרי.

היהודים בפולין מתחו ביקורת על קברניטי ישראל והצהירו במכתב גלוי כי הקבריניטים פגעו גם בהם.

בנייר עמדה שהוציאו רבה הראשי של פולין עם ראש הקהילה היהודית, הם תוקפים את הציטוט שהשמיע שר החוץ הישראלי, ישראל כץ - ומבהירים כי הם חלק מהחברה הפולנית. הם כתבו כי "להאשים את כלל הפולנים באנטישמיות זה פוגע בחסידי אומות העולם ובכל מי שמייצגים את החברה הפולנית".

רבה הראשי של פולין, מיכאל שודריך, ומוניקה קרבצ'ק, ראש הקהילה היהודית, גינו את הדברים בפתח מכתבם: "מילותיו של ראש הממשלה לשעבר, יצחק שמיר, שצוטטו על ידי השר ישראל כץ, היו בלתי צודקות כבר כשנאמרו בשנת 1989, כאשר יחסי ישראל-פולין היו בחיתוליהם והחלו להיבנות אחרי החושך הגדול של הקומוניזם. מילותיו אפילו יותר בלתי מוצדקות כיום, שלושים שנים מאוחר יותר, כאשר כל כך הרבה דברים קרו בשני הצדדים למען הבנה הדדית של ההיסטוריה המשותפת הכל כך קשה שלנו".

 

תגיות

תגובות