Mar 21, 2019 11:21 UTC
  • מלך ירדן: עיר הקודש היא קו אדום

מלך ירדן, עבדאללה, התייחס לסגירת מתחם באב א-רחמה על ידי ישראל ולמתיחות סביב מתחם אל אקצא: "לעולם לא אשנה את עמדתי בנוגע לעיר הקודש. עמדת 'ההאשמים' כלפי העיר ברורה. עיר הקודש היא קו אדום ולא נשנה את עמדתנו, מחובתנו להגן על האתרים הקדושים למסולמים ולנוצרים בעיר".

 

 

 

תגיות

תגובות