Mar 25, 2019 07:29 UTC
  • דו

נציב תלונות הציבור של ישראל, השופט בדימוס דוד רוזן, הגיש את הדו"ח השנתי בנושא תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות לשרת המשפטים איילת שקד וליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט.

לפי הדו"ח, 22% מהתלונות שהוגשו נגד מייצגי המדינה נמצאו מוצדקות. מהדו"ח עלה גם כי לנציבות הוגשו 511 פניות לעומת 356 בשנת 2017, עלייה של יותר מ-43%. כמו כן, עלה כי ב-90% מהתלונות נגד מייצגי המדינה הסתיים הטיפול במהלך השנה, והזמן הממוצע לבירור תלונה עמד על כ-35 ימים וחצי.

 

תגיות

תגובות