Apr 24, 2019 07:22 UTC
  • עסקת המאה- הענקה מראש של קופונים לישראל

כנראה, יש משחק מסוים שהפלסטינים לא יודעים עליו. כך שהאמריקנים מציעים הצעה שיודעים שהפלסטינים יסרבו לקבלה, אבל מטמינים בה הטבות לישראל.

מאת מערכת קול דויד

עוד לא פורסמו פרטי ההצעה האמריקנית לפיתרון החד משמעי כביכול של הסכסוך בין הפלסטינים והישראלים, אבל מהתנהגות הממשל האמריקני והישראלים ברור כי הם מייצרים עובדות מוגמרות עד כדי כך שאחרי פירסום ההצעה לא משנה אם תממומש או לא, ישראל תצא המרוויחה היחידה.

אחת מהעובות המוגמרות מבית היוצר האמריקני והישראלי היא הכרה בעיר הקודש כבירתה של ישראל ואף מילה על בירתה של המדינה הפלסטינית. זו היא המתנה החשובה שניתנה לישראל עוד לפני פרסום עסקת המאה. העובדה הנוספת שייצרו בצד "הישראמריקני" היא הענקת רמת הגולן הסורית לישראל על מגש כסף. נכון שהנושא לא קשור מישורין לפלסטינים, אבל משדר מסרים על איך האמריקנים ינהגו בנוגע לשטחי מחלוקת.

סוג הדלפות בנוגע לפרטי ההצעה האמריקנית ורמזים שמשדרים פרשנים ישראלים בנוגע סיפוח הגדה המערבית ולפחות חלקים ממנה לישראל אחרי פרסום ההצעה, אפילו אם לא תייושם, מבהירים נוהל מסוים בהתנהגות ובמחשבה האמריקנית־ישראלית על "ניהול" השאלה הפלסטינית.

פרשנים ישראלים מצפים שההצעה תידחה על ידי שני הצדדים הפלסטיני והישראלי אבל יש בה יכולת שתגרום לעליות וירידות. הם מבהירים כי הגם ישראל תנמק את אי ישום ההצעה בסירובם הצפוי של הפלסטינים אבל בו בזמן אפשר שבישראל יקבלו בברכה את פרטים שלטובתה, כמו סיפוח חלקים מהגדה המערבית לישראל, ולצפות להכרה אמריקנית בדיעבד לו.

כנראה, יש משחק מסוים שהפלסטינים לא יודעים עליו. כך שהאמריקנים מציעים הצעה שיודעים שהפלסטינים יסרבו לקבלה, אבל מטמינים בה הטבות לישראל, ובהחלט, לצד הטבות יהיו גם התחייבויות מסוימות למראית העין. אחרי שהפלסטינים כצפוי יתנגדו להצעה, ישראל מודיעה שלא יכולה להמתין לפלסטינים ולוקחת ליד את ההטבות שהוטמנו בהצעה ומבצעת אותן חד צדדית בלי שתהיה חייבת לבצע גם את הוויתורים והתחייבויות. ובכך יוצאים מרוויחים והפלסטינים נשארים כמתוייגים סרבני שלום ומפסידים מכל הצדדים.

הישראלים מצפים, בצדק, שאחרי סיפוח של לפחות חלקים מהגדה המערבית, יזכו להכרה מצד ארה"ב כמו שראינו ברמת הגולן הסורית. כך, האמריקנים מכינים את הקרקע למעשים חד צדדים של ישראל ונותנים קרדיט מראש להם. "עסקת המאה" היא אחת הדוגמאות של מנגנון ההתנהגות הזו.

 

תגיות

תגובות